Potravinářské technické plyny.

Dodavatel  potravinářských technických plynů – SIAD Czech.                            

Vše plněno do 20l  tlakových lahví. V nabídce máme CO2, Dusík, Směsný plyn Dusík + CO2 80/20% nebo 50/50 % Plné láhve je možno vyměnit za prázdné pouze od firmy SIAD.

Aktuální cenová nabídka na telefonický dotaz.